more...


  • WARNHOLZ Immobilien GmbH

Aftryk

Kolofon

WARNHOLZ Immobilien GmbH
Direktør: Karl-Heinz Warnholz

Treptower Straße 143
22147 Hamburg-Rahlstedt
Tyskland
Telefon +49 (0)40 - 647 51 24
Fax +49 (0)40 - 647 01 68

Ansvarlige handelsmyndigheder:
Freie und Hansestadt Hamburg
Wandsbek Amt
Økonomi- og ordensafdeling [Wirtschafts- und Ordnungsabteilung]
Kontor: Hammer Strasse 36
22041 Hamburg-Wandsbek
Tyskland

Tilladelse iflg. § 34 c afsnit 1 i Næringsloven af 6. december 1994

Registerdomstol: Hamborg Byret HRB 59 099

Momsregistreringsnummer: DE 172864199

Juridiske henvisninger

Hjemmesidens indhold

WARNHOLZ Immobilien GmbH påtager sig intet ansvar for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de til rådighed stillede oplysninger. Erstatningsansvar mod WARNHOLZ Immobilien GmbH vedrørende materielle eller ideelle skader, som henholdsvis er forårsaget ved brug eller ikke-brug af de frembudte oplysninger eller ved brug af forkerte eller ufuldstændige oplysninger er af princip udelukket, med mindre WARNHOLZ Immobilien GmbH er skyldig i beviseligt forsætlig eller grov uagtsomhed.

Alle tilbud er ikke-bindende og uden forpligtelse. WARNHOLZ Immobilien GmbH forbeholder sig udtrykkeligt retten til midlertidigt eller permanent at ændre, supplere, slette eller offentliggøre dele af eller det samlede tilbud uden særskilt underrettelse.

Henvisning vedrørende eksterne links

WARNHOLZ Immobilien GmbH er som udbyder af indholdet ansvarlig for ”eget indhold”, som WARNHOLZ Immobilien GmbH stiller til rådighed, ifølge almindelig lovgivning.

Der forekommer eksterne krydshenvisninger (links) på denne hjemmeside, som henviser til andre udbyderes udarbejdede indhold. WARNHOLZ Immobilien GmbH er kun ansvarlig for sådant eksternt indhold såfremt WARNHOLZ Immobilien GmbH har positivt kendskab hertil (dvs. også til ulovligt eller kriminelt indhold) og såfremt det er teknisk muligt og rimeligt at forhindre deres anvendelse.

”Links” er dog altid ”levende” (dynamiske) henvisninger. Ganske vist har WARNHOLZ Immobilien GmbH ved første tilknytning kontrolleret det eksterne indhold for, om der derigennem kan udløses et civilt eller strafferetligt ansvar, men WARNHOLZ Immobilien GmbH er ikke forpligtet til, til stadighed at kontrollere ændringer i indholdet, som der henvises til på disse hjemmesider og som eventuelt kunne begrunde et nyt ansvar. Først når vi opdager eller underrettes af andre om, at der udløses et civilt eller strafferetligt ansvar via et konkret tilbud, hvortil vi har stillet et link til rådighed, fjerner vi linket til dette tilbud, hvor det er teknisk muligt og rimeligt. Den tekniske gennemførlighed og rimelighed påvirkes ikke af det faktum, at der selv efter at vi har fjernet linket fra vores hjemmeside, kan opnås tilgængelighed til det ulovlige eller strafbare tilbud via andre servere.

Lagring af adgangsdata

Ved enhver anmodning om en fil på denne hjemmeside lagres adgangsdata. Hver registrering består af:

· Hjemmesiden, hvorigennem der blev anmodet om filen

· Navnet på filen

· Dato og tidspunkt for anmodningen

· Mængden af data, der overføres

· Adgangsstatus (overfør fil, fil ikke fundet, etc.)

· Beskrivelse af den anvendte browsertype

· Det anmodende domæne

De lagrede data benyttes udelukkende til statistiske formål og videregives, hverken helt eller delvist, til tredjepart.

Personoplysninger

Inden for rammerne af denne hjemmeside er det muligt at overføre personlige oplysninger til os. ”Personlige oplysninger” er oplysninger, der kan bruges til at bestemme din identitet. Dette omfatter oplysninger som dit navn, din adresse, din postadresse, dit telefonnummer og din e-mail-adresse.

Med hensyn til dine personlige oplysninger henviser vi ifølge § 33 i BDSG (den føderale lov om databeskyttelse) til, at disse opbevares og/eller overføres i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for databeskyttelse.

Derudover behandles personlige oplysninger strengt fortroligt og videregives ikke uden dit udtrykkelige samtykke til tredjepart.

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at databeskyttelse på åbne netværk som internettet i henhold til nuværende teknologi ikke kan garanteres fuldt ud.

Vi værdsætter den tillid, du viser os, og vil så vidt muligt bestræbe os på at beskytte dine personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål bedes du kontakte os direkte. Skriv til: info@warnholz-immobilien.de

Ophavs- og varemærkeret

WARNHOLZ Immobilien GmbH bestræber sig på at overholde ophavsrettighederne til anvendt grafik, lydfiler, videosekvenser og tekster, at benytte egen grafik, egne lydfiler, videosekvenser og tekster eller at bruge licensfri grafik, lydfiler og tekster.

Alle mærker og varemærker, der nævnes og eventuelt er beskyttet af tredjepart, er uden begrænsning underlagt bestemmelserne for de gældende varemærker og de respektive registrerede ejeres ejendomsret. Den blotte omtale betyder ikke, at varemærker ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder!

Ophavsretten til ethvert selvfremstillet materiale, som er offentliggjort af WARNHOLZ Immobilien GmbH, forbliver udelukkende hos WARNHOLZ Immobilien GmbH. Enhver kopiering eller anvendelse af sådan grafik, lydfiler, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra WARNHOLZ Immobilien GmbH.

Retsgyldighed

Såfremt dele eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke længere eller ikke fuldstændigt stemmer overens med gældende lovgivning påvirkes de øvrige dele af indholdet og gyldigheden heraf ikke.

Billedkredit:

Du kan få oplysninger om vores billeder ved at klikke her.